🏷️ monitoring

FOSDEM 2021, Monitoring & Observability room

Moje první virtuální konference, dvoudenní FOSDEM. Navštívil jsem Golang a Monitoring roomy.

Monitoring OCI instancí pomocí Prometheus (Service Discovery)

Monitorování je důležitou součástí produkčních aplikací. Co když ale chceme monitorovat cloudovou infrastrukturu, nebo aplikace běžící v cloudu? Prometheus je etablovaným řešením pro tyto případy, kdy out-of-the-box umoňuje monitorovat většinu známých platforem. Bohužel, podpora pro OCI (Oracle Cloud Infrastructure) zahrnuta není a tak jsem si ji musel napsat sám.