🏷️ scala

Covariance & Contravariance

Variance je obecný pojem, který říká, jakým způsobem funguje subtyping u komplexních typů a může být trojího druhu: Invariance, Kovariance a Kontravariance. Jak to funguje pro pole a kolekce v Javě a ve Scale?