🏷️ concurrency

Clojure concurrency: Vars

Významnou vlastností Clojure jsou neměnitelné datové struktury. Vyvstává otázka: jak s neměnitelnými daty pracovat? Částečnou odpovědí na to jsou Vars - základní stavební kámen pokročilejších konceptů.

Jak měnit neměnitelné. Refs

Clojure používá immutable data. Pokud potřebujeme mutable data, řeší to Clojure "měnitelnou referencí na neměnitelný objekt". :-) Jedním z prostředků, které to řeší jsou Refs - transakční reference.