Clojure web development: Ring Middleware

V minulém článku jsme se podívali na úplně nejzákladnější základy webového vývoje v Clojure — jak zpracovat HTTP request a response pomocí knihovny Ring. Tu nejzajímavější část Ringu — Middleware — jsme ale zmínili jen letmo a byla by škoda se do tohoto zajímavého konceptu trochu více neponořit.

Připomenutí základních konceptů

Než zrychlíme z 0 na 100, připomenu čtyři základní komponenty Ringu:

  • Handler — funkce, která přijímá mapu reprezentující HTTP request a vrací mapu představující HTTP response.
  • Request — mapa reprezentující HTTP request, která obsahuje sadu “standardních” klíčů, které nám budou povědomé ze Servletu: :server-port, :server-name, :remote-address, :request-method ad.
  • Response — mapa, představující HTTP response, která obsahuje tři klíče: :status, :header, :body.
  • Middleware — funkce, která handleru přidá dodatečné funkcionality. Věci jako session, cookies, či parametry jsou řešené middlewarem.

Anatomie Middlewaru

Middleware je funkce vyššího řádu, která přijímá jako parameter handler a vrací jiný handler (jako anonymní funkci), který nějakým způsobem obohatil buď request, nebo response. V posdtatě se dá na middleware nahlížet jako na takový funkcionální decorator.

Pokud se podíváme na obecnou podobu middlewaru, má často následující strukturu (kudos to StackOverflow):

Balení middlewaru

Middleware většinou bývá jenom velmi jednoduchá funkce, takže komplexnější chování dostaneme zřetězením jednotlivých middlewarů a to tak, že je postupně zabalujeme do sebe:

Způsob, jak middlewary do sebe zabalit je dvojí — buď klasické zanořené funkce, nebo častější způsob je pomocí thread-first makra (->):

A jen pro úplnost — zabalit se anglicky řekne “wrap”, proto se používá konvence, že middlewary začínají prefixem wrap-.

Ilustrační příklad

Řekněme, že bysme psali RESTovou službu, která přijímá data pomocí PUT. Pomineme funkční logiku, zpracování dat i routování a budeme se soustředit jen na middleware, který se bude chovat následovně:

  • Pokud request metoda není PUT, vrátí middleware status 405 a text “Method Not Allowed”.
  • Pokud je request metoda PUT, vrátí status 204 (No Content) a prázdné body.

Aby middlewary byly malé a znovupoužitelné, rozdělíme si každou funkčnost, popsanou v předešlých odrážkách, do samostatné funkce:

  • wrap-no-content bude vracet status 204 a prázdné body.
  • wrap-put-allowed vrátí buď 405 (a popis v body), pokud metoda není PUT, nebo jenom zavolá původní handler.

Teď už stačí jen dát tyto dva middlewary dohromady, abychom dostali požadované chování:

GitHub projekt

Pokud vám výše popsané principy neštymují dohromady, mrkněte na GitHub, kde je malý spustitelný projektík, plus pár middleware unit testů:

Co příště?

O Ringu a jeho middlewarech by se dalo psát ještě dlouho, ale je čas pokročit. Logicky následným tématem je Compojure — routovací knihovna pro Ring webové aplikace.

Související články