Zemřel John McCarthy, tvůrce Lispu

V pondělí 24. října zemřel ve věku 84 let vynálezce Lispu John McCarthy. Je zajímavé, že McCarthy Lisp pouze navrhl — v roce 1958 publikoval článek Recursive Functions of Symbolic Expressions and Their Computation by Machine. Jazyk samotný byl později implementován Stevem Russellem.

Zajímavé také je, že McCarthy původně používal M-expressions (meta expressions) v hranatých závorkách, které se ovšem dají přeložit na klasické “lispovské” S-expressions (symbolic expressions). Když byl ale Lisp implementován, začali programátoři používat právě s-expressions a tak McCarthy od používání m-expressions upustil.

McCarthy se do historie nezapsal pouze jako tvůrce Lispu, ale i mnoha dalšími počiny, např. vynálezem garbage collection (mmj. právě kvůli problémům ohledně Lispu), nebo zavedením termínu Artificial Intelligence.