Spring Security, SAML & ADFS: Úvod

Posledních pár týdnů jsem se teď mordoval se Spring Security, abych v grandiózním finále doiteroval k autentikaci pomocí SAML vůči ADFS.

Mimochodem, přijde mi, že poslední dobou, je to se Springem, jako s jakoukoliv jinou (velkou) dominantní značkou — pokud se pohybujete uvnitř dané domény, na vyhrazeném dvorečku, všechno frčí, jak na drátkách. Jakmile to zkusíte zintegrovat s něčím ne-nativním, začnou probémy. A rozlousknout ty problémy chvilku trvá — zvlášť, když StackOverflow mlčí a oficiální dokumentace se k (technologickým) cizincům moc nezná.

Ale to jsem odbočil, zpátky k tématu. Tentokrát se nebudu věnovat ani aktuálnímu use casu, ani těm problémům, ale zaměřím se jen na to, jak Springovský SAML s ADFS funguje a jak to v aplikaci naimplementovat a celkově nakonfigurovat.

Nicméně, pokud jste se ještě stále nechytli, o čem to mluvím a přemýšlíte, jestli číst dál, tak to bude o: lehce komplikované autentikaci webové aplikace oproti Active Directory (takový Microsoftí LDAP).

SAML slovníček

Neuškodí si trochu prosvištět názvosloví. I když SAML nepřináší nic moc převratného, přeci jenom říká určitým věcem svým vlastním způsobem.

 • SAML — Security Assertion Markup Language
 • User Agent (UA) — software, skrz který uživatel komunikuje se zabezpečeným zdrojem, typicky browser.
 • Service Provider (SP) — systém, který poskytuje zabezpečený zdroj a akceptuje authentication assertions a poskytuje Single Sign-On (viz následující body).
 • Identity Provider (IdP) — systém, který vydává authentication assertions a podporuje Single Sign-On.
 • SAML Assertions — assertions jsou gró SAML zpráv, které lítají mezi SP a IdP. Obsahují bezpečnostní informaci/e trojího typu: authentication statements, attribute statements a authorization decision statements. Nás budou zajímat první dva typy: jestli je uživatel autentikovaný a do jakých Active Directory skupin patří.
 • Single Sign-On (SSO) — přihlášení uživatele do více systémů jedinou akcí.
 • Single Logout (SLO) — odhlášení uživatele z více systémů jedinou akcí.
 • SAML Metadata — XML data formát pro popis specifického SAML deploymentu, tedy SP nebo IdP.

ADFS slovníček

I ADFS má vlastní okruh termínů:

 • ADFS — Active Directory Federation Services
 • Claims — prohlášení týkající se uživatelů, které se primárně používá pro autorizaci přístupu k aplikacím. Claims jsou to, co potřebujeme dostat do SAML assertions jako attribute statements.
 • Claims Provider — systém, který poskytuje claims.
 • Relying Party Trust — partnerský systém, který zpracovává claims a kterému ADFS důvěřuje.
 • Federation Metadata — XML data formát pro výměnu konfigurace mezi Claims Providerem a Relying Party Trust.

SAML Binding

Následující popis SSO a SLO je poměrně detailní (musím se pochválit, že podrobnější jsem nevygoogloval) a je zaměřený na jednu konkrétní technologickou integraci — Spring Security SAML a ADFS. To znamená, že pro jiné konstelace to může fungovat “trošku” jinak.

Rovněž stojí za zmínku, že SAML specifikace definuje tzv. binding, tj. jak jsou SAML requesty a responsy mapovány na standardní message a komunikační protokoly. Pro SSO v browseru se většinou společně používají HTTP Redirect Binding a HTTP POST Binding. V následujících diagramech byste je měli bez problémů identifikovat. Co je podstatné — u tohoto druhu bindingu teče veškerá komunikace přes User Agent (browser), takže tam např. není žádná komunikace na pozadí mezi SP a IdP.

SAML Single Sign-On

Na následujícím obrázku jsem si dal hodně záležet a věřím, že jeho vysvětlující a informační hodnota je enormní, podaná krystalicky čistým způsobem. Přesto si neodpustím kratičké shrnutí:

 1. Browser (UA) přistoupí na chráněný zdroj na Service Providerovi (SP), který přesměruje UA na svoje login URL.
 2. SP vygeneruje SAML request a přesměruje UA na Identity Providera (IdP), kterému je předán SAML request.
 3. IdP vrátí UA přihlašovací formulář (jméno, heslo).
 4. UA pošle IdP credentials uživatele, spolu se SAML requestem.
 5. IdP předá credentials Claims Providerovi (CP), který ověří uživatele a v případě úspěchu vrátí před-konfigurované claims.
 6. IdP přebalí claims do assertions, které obalí do SAML response a tu pak vloží do HTML formuláře, který pošle UA. Součástí formuláře je i JavaScript, který může formulář automaticky odeslat.
 7. UA automaticky odešle formulář se SAML response na SP. V případě, že je v UA vypnutý JavaScript, musí uživatel odeslat formulář klepnutím na tlačítko.
 8. SP ověří přijaté SAML assertions a pokud je všechno v pořádku, přesměruje UA na původně vyžádaný zdroj.
SAML Single Sign-On

SAML Single Sign-On

Uvedené schéma zobrazuje komunikaci pro ne-autentikovaného uživatele. V případě, že je uživatel již přihlášen — ať už lokálně na daném SP, nebo díky SSO na jakémkoliv jiném SP (který je registrován u daného IdP) — tak se přeskočí posílání a odesílání ADFS login formuláře (a samozřejmě komunikace s CP) a UA rovnou obdrží SAML response.

IdP Discovery

Uvedený scénář se dá zpestřit ještě o jednu věc. Vztah mezi SP a IdP je m:n

 • jeden IdP může obsluhovat několik SP a stejně tak
 • jeden SP si může vybrat z několika IdP.

V prvním případě se nic zvláštního neděje, právě od toho tu je SSO. V druhém případě je to trochu komplikovanější — jak si UA/SP vybere, vůči kterému IdP se autentikovat?

Tenhle případ řeší IdP Discovery. Místo úvodního přesměrování na login URL aktuálního SP dojde k přesměrování na stránku se seznamem všech zaregistrovaných IdP, z nichž si uživatel explicitně vybere.

Nastavit IdP Discovery pomocí Spring Security SAML není nijak složité, nicméně pro tento a následující články s touto možností nepracuji.

SAML Single Logout

Když jsem se pustil do kreslení předešlého diagramu pro SSO, tak se mi výsledek tak zalíbil, že jsem si střihnul ještě jeden obrázek — pro Single Logout (SLO).

A aby to nebylo triviální, tak jsem si rozchodil dva SP, abych mohl zdokumentovat, jak probíhá odhlášení ze všech zaregistrovaných SP. Protože o tom SLO je: když se odhlásím na jednom SP, tak mě to automaticky odhlásí i ze všech ostatních SP.

SAML Single Logout

SAML Single Logout

To be continued…

Abych udržel článek v rozumné čitelnosti, rozhodl jsem se téma rozdělit do krátkého mini-seriálku. Příště bych se podíval, jak vyměnit metadata mezi SP a IdP, plus jak nakonfigurovat ADFS.

V závěrečném díle bych probral konfiguraci Spring Security SAML. Můžete se těšit na popis Java configuration (ofiko dokumentace jede furt na XML) a samozřejmě to pofrčí na aktuálním Spring 5.

Související články