Technical Leader, mytické stvoření

tl;dr Pokud vás téma zajímá, ale nechce se vám číst dlouhý článek, skočte na sekci Model. Nic jiného číst nepotřebujete 😉

Into the woods

Jak už jsem letos párkrát zmiňoval, procházím určitým přelomovým obdobím, jehož vedlejším, či hlavním(?) důsledkem je, že opouštím vyšlapané cesty. Prostě jsem si koupil bare-foot boty a sešel z dlážděných cest na trávu a lesní pěšiny.

Není to ale žádné pálení mostů. Jsem za tu cestu, kterou jsem urazil, vděčný a hodně jsem se na ní naučil. A abych mohl tenhle úsek putování uzavřít, rád bych se podělil ještě o několik témat, která do budoucna opouštím. Můj náhled, co to je technical leader, je jedním z nich.

Obiter dictum

Jako formální i neformální technical leader jsem pracoval řadu posledních let — v různém prostředí, pro různé zaměstnavatele, s různými týmy. Také jsem o této doméně hodně četl. Byla to role, která mne neskutečně bavila a ve které jsem se chtěl kontinuálně zlepšovat. Snad se mi to i dařilo.

Zároveň jsem viděl, jak lidé v mém blízkém a občas i (velmi) vzdáleném okolí tápou. Co by mělo být obsahem té role? Jak se mám naučit potřebné věci?

A občas jsem také viděl, jak měli lidé ambici stát se formálním technical leaderem, aniž by tušili co to obnáší a hrnuli se do toho s pouhými romantickými představami a vidinou nově deklarovaného statusu a finančních benefitů.

Kromě toho, že jsem sám v této roli pracoval, jsem i pár technical leaderů vychoval. No, vychoval — řekněme, že jsem jim nestál v cestě (ale to už je jiný příběh).

Takže i když vím, že “tam venku” existují lepší technical leadeři, než jsem já, cítím se trochu povolaný sdílet pár informací a osobních názorů. Už proto, že o tom nikdo moc nepíše. (A pár jednorožců už jsem viděl.)

Model

K roli technical leadera můžete mířit z jakékoli jiné technické role. Pro potřebu tohoto článku budeme vycházet z pozice vývojáře, ale můžete si za něj dosadit “obecného” (či specifického) SW Engineera.

Výchozím bodem by měl být vývojář, který je “rozumně” seniorní. Co znamená ono rozumně, nechám na vašem zdravém rozumnu. 😉 Povýšení juniorního člověka na technical leadera nedává moc smysl.

K tomu, aby se člověk stal technical leaderem, musí mít, kromě svého ústředního skillu, ještě nějaký přesah. Co jsem za ty roky vypozoroval, je to většinou přesah do jedné ze tří oblastí: architektura, project management a team leading. A podobně jako u technical leadingu, mohou být tyto oblasti formální i neformální.

tl;dr Pokud jste rychločtenáři, můžete nyní přeskočit na sekci Gotický svorník (model re-visited). Pak už je to opravdu všechno. 😜

Developer

Jedním z méně častých, i když také možných typů technical leadedra, je vývojář, který sice nemá přesah do výše naznačených oblastí, ale který má velmi hluboké znalosti své technické domény. Je to ten tzv. guru (trošku devalvované slovo, což?). Ale nejenom to — je také problem-solver a mentor. Umí vyřešit nejen své technické problémy, ale i svých kolegů a zároveň jim dát do “své” technologie potřebný vhled.

Uvádím tenhle typ jen pro úplnost. Většinou je zde někdy tenká, někdy hodně široká a rozmazaná hranice mezi velmi seniorním člověkem a “opravdovým” technical leaderem. Osobně jsem takových moc nepotkal. Ale je to validní cesta, pokud se necítíte povoláni k ostatním typům přesahů.

Architekt

Přesah do architektury je s přibývající senioritou běžný. Jako seniorní vývojář chcete vystrčit hlavu z písku své technické domény a podívat se, co se děje u souseda na dvoře. Časem si možná uvědomíte že mezi vaším (vývojářským) a sousedovým dvorem (architektura) není žádný plot. Jsou to dvě plochy téhož tělesa.

Jako technical leader s přesahem do architektury je vhodné umět navrhnout architekturu a zároveň ji zvládnout kompletně naimplementovat. Nikdy byste neměli z pusy vypustit ohavnou větičku, že něco je “implementační detail”. To nechte ivory-tower architektům.

Je vhodné vidět daný software v celosti jeho life-cyclu. Nemít klapky na očích a nesoustředit se jen na aktuální (a nejzajímavější) vývojovou fázi. Jak například vypadají vaše logy? Budou sloužit jen pár měsíců vývojářům, nebo budou supportu/operations pomáhat roky na produkci?

Ovšem, není to jen o vás — je potřeba umět vysvětlit vaše návrhy svým méně seniorním kolegům a také jim pomoci s úseky, které jsou nad jejich síly (technicky, designově, myšlenkově).

Projekt Manager

Často se setkávám s tím, že vývojáři vlastně neví, za co je platí. Že dostávají peníze za to, že (efektivně) vyřeší nějaký business problém. To je věc, kterou si velmi dobře uvědomuje project manager — zná finanční rozměr projektu a měl by mít plán, jak to zvládnout.

Jako technical leader s přesahem do project managementu je vhodné umět sestavit implementační plán (v libovolné vyhovující formě). Naplánovat iteraci. Prioritizovat. Zvážit smysluplnost investovaného úsilí. Seřadit a spravovat časové slouslednosti — aby si vývojáři s tunelovým viděním nestěžovali, že je “něco” blokuje.

A také umět předvídat, odhalovat a mitigovat rizika. Umět řešit a případně eskalovat problémy: chybějící lidi, externí závislosti, nečekané události. Navrhnout a řídit vývojovou metodologii a umět ji podle kontextu modifikovat a přizpůsobit.

Team Leader

Team leader a technical leader jsou často překrývající se, nebo zaměňované pojmy. Temínem team leader zde myslím toho, kdo pracuje s lidmi, vede tým a má za něj zodpovědnost.

Jako technical leader s přesahem do team leadingu je vhodné… vést lidi. Komunikovat se svým týmem. Řešit jeho problémy a objevovat příležitosti. Mít individuální přístup k jeho členům — každý z nich je originál. Vystupovat jako facilitátor.

A nejpodstatnější věc — mít vizi a udržovat týmovou kulturu. Působit preventivně proti bad apples. Vytvořit dobře promazaný stroj, který vyhraje softwarové play-off.

Budu k vám upřímný. Tenhle přesah je ze všech nejtěžší a nejvíc adeptů na něm ztroskotá. Jde o to, se nepoložit a pokračovat. Zkusit to znova, až to půjde. Ono to půjde.

Gotický svorník (model re-visited)

V předšlých sekcích jsme naznačili možné přesahy, které může technical leader mít, kromě svého core-skillu. Někdy má přesah jen do jedné z těchto oblastí, někdy do dvou. Nejcennější ale je, pokud má přesah do všech tří domén a působí tak jako svorník klenby, která z těchto pilířů vyrůstá.

V reálním světě měnících se potřeb a požadavků, se ty přesahy budou organicky měnit a přelévat, někdy i během krátké doby (jednoho projektu). I když ale daný skill není zrovna potřeba, pořád obohacuje všechny zbývající aspekty.

Technical… Leader

Většina adeptů na technical leadera se soustředí na to první slovo v názvu role. Ale to druhé slovo — leader — tam není náhodně. Osobně bych řekl, že tenhle aspekt je v celkovém přínosu a smyslu ten důležitější. Protože technical leader, který není leader je jenom seniorní vývojář.

Důvod, proč je tato druhá složka opomíjená, je celkem prostý — techničtí lidé z ní mají obavy. Jak se stanu leaderem? Všichni uvidí, že to neumím! A tak se soustředí na to, co už dobře znají… technologie. Komfortní bublina. A možná tak trochu čekají, že ty věci kolem leadershipu, tak nějak přijdou samy. Snesou se z modrého nebe jako vavřínový věnec nesený holubicemi…

Ale něco vám řeknu: vy už jste se jako seniorn vývojáři narodili? Že ne? Že to trvalo léta praxe a učení se? Jasně, jasně. Prozradím vám tajemství: nic jako “natural born leader” neexistuje! Vede k němu úplně ta samá cesta, jakou jste už sami ušli. Zadejte si do Googlu heslo natural born leader a budete vědět, na čem ještě potřebujete pracovat. Většinou je to práce na celý život. Ale někdy se začít musí.

Jediná cesta?

Samozřejmě, že role technical leadera má mnoho podob. Kdybychom chtěli pokračovat v naznačeném modelu, mohli bychom přidat jako další oblast přesahu například business analýzu. Nebo QA. Nebo… Anebo modelovat/definovat tuhle měňavou roli úplně jinak.

Podstatné je dát vaší roli technical leadera to, co váš kontext potřebuje. Cesty páně jsou nevyzpytatelné a matka příroda je flexibilní a přizpůsobivá. Nechť vás síla na vaší cestě technical leadera provází.

Doporučená literatura

Pokud jste dočetli až sem, tak jste možná opravdoví čtenáři. A ti čtou opravdové knihy. O technical leadingu už pár titulů napsáno bylo. Jestli můžu doporučit jeden z nich, je to kniha Becoming a Technical Leader od Geralda Weinberga (@JerryWeinberg), která je jako truhlice narvaná drahokamy. Některé nedoceníte hned. Jak říká Jerry:

“Becoming a technical leader is not something that happens to you, but something that you do."

Související články

Související externí články