29. srpna 2013

Gradle tutorial: tasky (pokračování)

V minulém díle Gradle tutorialu jsme si vystřihli rafinované Hello world a řekli jsme si něco o základním stavebním prvku každého build skriptu - Task, to je to, oč tu běží. A ruku na srdce, milý čtenáři, jistě jsi zvědavý, kam nás naše povídání zavede. Protože to zajímavé teprve přijde.

Závislosti mezi tasky

Tasky téměř nikdy nestojí samostatně. To není nic moc překvapivého. Známe to z Antu, známe to z Mavenu, bylo by divný, kdyby to Gradle dělal jinak. Když si například vezmeme klasický Maven build lifecycle, tak vypadá nějak takhle:
 1. zpracuj resources,
 2. zkompiluj třídy,
 3. zpracuj test-resources,
 4. zkompiluj třídy testů,
 5. spusť testy,
 6. vytvoř archiv,
 7. atd.
Tyto jednotlivé úkony (v Mavenu nazývané goals) na sebe logicky navazují a jsou na sobě implicitně závislé. Implicitně znamená, že nemusím závislost jednotlivých tasků (goals) explicitně uvádět - Maven "už to nějak ví", jak si ty tasky má seřadit. Magie? Ne, "někdo" mu to řekl.

Podobné je to i v Gradlu. Některé tasky už mají závislosti definované, většinou je to v rámci nějakého pluginu. Třeba u Java pluginu (o kterém si budeme povídat v příště) vytváří závislosti cyklus, který je velmi podobný tomu Mavenímu. Velkou výhodou Gradlu je, že závislosti mezi tasky se definují velmi jednoduše a navíc nad nimi máme programovou kontrolu.

Závislost tasku se dá definovat buď pomocí property nebo metody dependsOn. Způsob zápisu se může podobat tomu, který známe z Antu, čili přímo při definici tasku:
task first << { task ->
  println " Working on the ${task.name} task"
}

task second(dependsOn: first) << { task ->
  println " Working on the ${task.name} task"
}
Anebo můžeme využít nespoutanosti Groovy a závislost definovat v podstatě na libovolném místě:
task third << { task ->
  println " Working on the ${task.name} task"
}

third.dependsOn second 
Vzhledem k tomu, že zde máme závislost tasků third -> second -> first, výstup by při spuštění tasku third měl vypadat následovně:

Závislost tasků

Zajímovou možností je definovat závislosti tasku dynamicky. Vstupem do metody dependsOn totiž může být closure, jedinou podmínkou je, aby vracela objekt typu Task, nebo kolekci Tasků.
task fourth << { task ->
  println " Working on the ${task.name} task"
}

fourth.dependsOn {
  tasks.findAll { task -> task.group.equals('sequence') }
}
V uvedeném výpisu je task fourth závislý na všech tascích projektu, které jsou seskupeny pomocí vlastnosti group.

Zdrojový kód na Bitbucketu: 02_TaskDependencies/build.gradle

Přeskočení tasku

Ať už jste agilní vývojáři, kteří milují dynamické prostředí, nebo jste naopak vyznavači petrifikovaného zadání, jedno je jisté - chtěná, či nechtěná, stejně přijde nějaká změna. A tak, jakkoliv je náš pracovní lifecycle vymazlený, bude do něj potřeba zasáhnout. Někdy třeba jen dočasně.

Dynamická práce s tasky může být dost komplexní a vydala by na samostatný článek. My se v rámci tutorialu podíváme na část, která je k dispozici out-of-the-box a sice na způsoby, jak zajistit "nevykonání" naplánovoného tasku.

(Při psaní příkladů pro tuto část jsem měl rozvernou náladu, takže v této sekci bude naším průvodcem jeden z hrdinů mého dětství, klokan Skippy :-)

První ze způsobů, jak přeskočit task, je využití metody onlyIf, pro kterou můžeme definovat predikát. Akce v tasku (a tím pádem i task samotný) jsou vykonány pouze tehdy, pokud je predikát vyhodnocen jako true.
task skippy << {
  println 'I\'m happy, so I jump!'
}

skippy.onlyIf { project.isHappy == 'true' }
V tomto příkladu je task skippy vykonán pouze tehdy, pokud je projektová property isHappy nastavena na true. Pokud takovou property v build skriptu nemáme definovanou, nevadí - přidáme si ji z příkazové řádky pomocí přepínače -P, např. -PisHappy=true.

Přeskočení tasku pomocí metody onlyIf

Další možnost, jak nevykonat task, nebo jeho část, je vyhodit výjimku StopExecutionException. To způsobí, že je zastaveno vykonávání aktuálního tasku a je spuštěno vykonání toho následujícího. Tato výjimka přeruší pouze daný task, build pokračuje dál.
task exceptionalSkippy << {
  if (project.isHappy == 'false') {
    throw new StopExecutionException()
  }

  println 'I\'m happy, so I jump!'
}
Jak je vidět na následujícím výstupu, task exceptionalSkippy nebyl přeškočen (jako v předešlém příkladu), ale byl normálně spuštěn a pak byl někde "uvnitř" přerušen.

Přerušení tasku pomocí StopExecutionException

Třetí možností, jak rozhodnout o vykonání tasku je použití property enabled - task tak můžeme vypnout, nebo zapnout.

V následujícím příkladu máme dva tasky. Task disabledSkippy (který nám řekne, jestli Skippy bude skákat) závisí na tasku skippyMood (který nám oznámí Skippyho náladu). Task skippyMood má možnost vypnout task disabledSkippy.
task skippyMood << {
  if (project.isHappy == 'false') {
    disabledSkippy.enabled = false

    println 'I\'m not happy :-('
  } else {
    println 'I\'m happy :-)'
  }
}

task disabledSkippy << {
  println 'I\'m happy, so I jump!'
}

disabledSkippy.dependsOn skippyMood

Přeskočení tasku pomocí property enabled

Zdrojový kód na Bitbucketu: 03_SkipTask/build.gradle

Task rules, dynamické generování tasků

Už jsem párkrát naznačoval cosi o dynamičnosti Gradle, pojďmě se tedy podívat na něco konkrétního. Co kdybychom potřebovali větší množství tasků, které dělají v podstatě to samé, akorát se to "to" liší nějakými parametry. Můžeme takovou potřebu řešit pomocí principů objektového programování, třeba. kompozicí. To může být docela otrava, hlavně správa a přetestovávání takových tasků.

Co si takhle potřebné tasky nechat dynamicky vygenerovat? Právě od toho jsou tady task rules.
def environments = [
  'DEV': ['url': 'http://dev:8080'],
  'SIT': ['url': 'http://sit:9090'],
  'UAT': ['url': 'http://uat:7001']]

tasks.addRule('Pattern: deploy<ENV>') { taskName ->
  if (taskName.startsWith('deploy')) {
    task(taskName) << {
      def env = taskName - 'deploy'

      if (environments.containsKey(env)) {
        def url = environments[env].url

        println "Deploying to ${env} environment, url: ${url}"
      } else {
        println "Unsupported environment: ${env}"
      }
    }
  }
}

Příklad spuštění jednotlivých task rules

Vzhledem ke své povaze jsou task rules uvedeny v samostatné sekci při výpisu tasků pomocí příkazu gradle tasks:

Výpis pravidel (rules) příkazem gradle tasks

Zdrojový kód na Bitbucketu: 04_TaskRules/build.gradle

Asi v tom bude nějakej háček

Jedním z nejčastějších problémů u tasků, se kterým se můžeme zpočátku setkávat, je záměna konfigurace a definice tasku. Definici tasku už známe - používali jsme ji celou dobu. V rámci definice přidáváme do tasku jednotlivé akce, které jsou pak vykonány během exekutivní fáze. Jen pro připomenutí, akce můžeme do tasku přidat metodami doFirst a doLast a daleko nejčastěji se používá operátor << který je aliasem pro metodu doLast.

Konfigurace tasku slouží... ehm, ke konfiguraci tasku. Podstatné je, že konfigurace je vykonána v jiné fázi buildu. A proběhne pokaždé, i když zrovna daný task nespouštíme. Task lze nakonfigurovat několika způsoby, ten "problematický" má stejnou syntaxi jako definice tasku, pouze je bez << operátoru.
task foo {
  // some task configuration here
}
V následujícím výpisu task pitfall prvně "nakonfigurujeme" a následně do něj přidáme akci.
task pitfall { task ->
  println "Printed from task ${task.name} configuration."
}

pitfall << { task ->
  println "Printed from task ${task.name} execution."
}
Když se podíváme na spuštění tasku pitfall, všimněte si, kdy proběhl "konfigurační" výpis. Ještě před začátkem spuštění tasku (tedy před vykonáním obsažených akcí).

"Vizualizace" konfigurační a exekuční fáze tasku

Druhým častým problémem s tasky bývá následující chyba:
Cannot add task ':exists' as a task with that name already exists.
Což znamená, že se snažíme definovat task, který už je definován někde jinde. Problém bude buď v chybné syntaxi, anebo v praxi daleko častěji, pokud pracujeme s projektem, kde používáme plugin, který task stejného jména již obsahuje. Obdobou téhož je, když si do projektu natáhneme antovské tasky (jeden z budoucích dílů tutorialu) a opět, dané jméno tasku už je použito.

Pokud řešíme druhý případ (duplicitní název/definice tasku), můžeme task explicitně předefinovat. Nemusím zdůrazňovat, že bychom měli vědět co a proč to děláme. Pokud máme buildovací skripty plně v rukou, bude tento problém indikovat chybu v designu buildu. Ovšem v případě, že se potýkáme s nějakým legacy buildem (staré Ant build soubory), může být redefinice tasku nutností.

Task lze předefinovat pomocí property overwrite:
task exists << {
  println 'primary task definition'
}

task exists(overwrite: true) << {
  println 'overwritten task definition'
}

Redefinice tasku pomocí property overwrite

Zdrojový kód na Bitbucketu: 05_TaskPitfalls/build.gradle

Zdrojové kódy

Zdrojové kódy k dnešnímu dílu jsou k dispozici na Bitbucketu. Můžete si je tam buď probrouzdat, stáhnout jako ZIP archiv, anebo - pokud jste cool hakeři jako já :-) - naklonovat Mercurialem:
hg clone ssh://hg@bitbucket.org/sw-samuraj/gradle-tutorial

Co nás čeká příště

O tascích by se dalo povídat ještě dlouho. Ale protože jsem příznivcem hesla better is enemy of done, tasky dnešním dílem opouštíme a příště se podíváme, jak Gradle řeší Java vývoj.

Tento článek byl původně publikován na serveru Zdroják.

Související články


Související externí články

17. srpna 2013

Zdravý programátor

Pokud čtete alespoň polovinu odborných knih, toho co já, asi vám nebude neznámé nakladatelství The Pragmatic Programmer. Pravda, schopnost (spíš posedlost) přečíst kvanta knih jsem získal v minulém století, tak možná už to není tak in.

Takže, i pokud knížky nečtete, ale jste vývojář, který se nebojí v hospodě třísknout do stolu a zvolat na celý lokál: já jsem programátor, kdo je víc?, měla by vám něco říkat jména Andy Hunt a Dave Thomas. Pořád nic? Dobře, dávám vám poslední šanci: The Pragmatic Programmer. Bible softwarového inženýrství. Ano, napsali ji ti dva pánové. A ano, oni založili i to vydavatelství.

Proč se o tom tak vykecávám? Protože tohle parádní vydavatelství si zaslouží trochu promotion. Četl jsem od nich už šest knih a všechny byly skvělé, pokaždé 5 hvězdiček. Takové kvalitě se, s výjimkou Manningu, žádné další nakladatelství ani nepřibližuje. Takže, pokud váháte, jestli od nich něco koupit, anebo jste je doposud vůbec neznali - vřele doporučuju.

Memento mori

Pryč jsou doby, kdy stačilo, aby byl programátor pragmatický. Dnes musí být ještě navíc zdravý. Že by diktát New Age? Ne, jenom realita.

Programátoři (podobně jako rockeři či jazzmeni) vedou ve velké většině dosti nezdravý způsob života. Dokud je člověk mladý, tak to nějak jde. Ale jak začne oťukávat třicítku, tak mu tak nějak dojde, že není nesmrtelný a začnou se ozývat různé bolístky. A tady by měl každý zůstat ostražitý...

Jinak můžete dopadnout, jako já před pár lety - svoji programátorskou vášeň (10-12 hodin u počítače, včetně víkendů) jsem krutě zaplatil - vyhřeznutou plotýnkou. Plotýnka nabořená v míše je kritická věc (můžete třeba ochrnout) a zcela spolehlivě vás odradí od práce s počítačem - nejen, že nemůžete sedět, nemůžete ani ležet, ani stát. Všechno hrozně bolí.

No, vzhledem k tomu, že teď čtete tenhle článek, tak to asi dobře dopadlo. Vysekal jsem se z toho - s pomocí dobré víly a hlavně vlastním úsilím, jsem slezl chirugovi z lopaty a dnes žiju běžný život jako "předtím". Opět vášnivě programuji (i když rozumně - snažím se dodržovat XP Eight-Hour Burn), své děti vyhodím bez problémů metr nad hlavu, běhám, plavu atd. Všechny tyto věci mi doktoři zakazovali. (A pak jim věřte. ;-)

The Healthy Programmer

Kniha The Healthy Programmer od Joea Kutnera sice nenabízí tak srdceryvný příběh, jaký jste právě dočetli :-)  Nabízí ale něco jiného - jak se takovým problémům vyhnout. Knihu dobře vystihuje její podtitul: Get Fit, Feel Better, and Keep Coding. Nejdůležitější je to poslední - Keep Coding - protože jestli chcete programovat (nebo dělat cokoliv jiného na počítači) ještě za 10 let, budete s tím muset něco udělat. Čas, biologie a mechanika jsou neúprosné a pracují proti vám.

Zdroj The Healthy Programmer
Jádro knihy vám neprozradí nic nového, prostě: jezte zdravě, cvičte, dávejte si pozor (a pečujte) na oči, záda a zápěstí, buďte aktivní atd. Co je ale na knize unikátní, je způsob, jak jsou tyto věci vysvětlovány a jak byste k nim měli přistupovat.

Kniha totiž radí přistupovat ke svému zdraví agilně. Pro daný aspekt si udělat test a pak iterativně refaktorovat danou kvalitu, až test projde. Dostane se i na Pomodoro a kaizen. Všechny změny jsou malé a postupné. Smyslem není jen vyřešit váš aktuální problém (nadváha, bolesti zad či hlavy, únava apod.) a upozornit na (závažná) rizika, která se s vývojářským životním stylem pojí, ale hlavně najít systém, který pro vás bude udržitelný po zbytek vašeho (programátorského) života. A taky vás bude bavit.

Všechny věci, které autor doporučuje jsou podepřeny vědeckými studiemi. Pokud někde korelace není prokazatelná, tak na to upozorní. Kniha obsahuje obrovskou sumu referencí, na vědecké články a další literaturu. Abych pravdu řekl, tolik odkazů jsem v publikaci ještě neviděl.

Zakončil bych prvním citátem, který jsem si podtrhnul. Myslím, že knihu velmi přesně charakterizuje.

"Agile processes are characterized by an iterative and incremental approach to development, which allows us to adapt to changing requirements. The method you use to stay healthy shouldn't be any different."

4. srpna 2013

Kontrakt místo pohovoru, je to reálné?

Největším pracovním tématem posledního čtvrt roku je pro mne vytváření týmu. Potřebuji sestavit skupinu 10 vývojářů. Zatím je přijata cca třetina lidí a ta težší část mě teprve čeká - vytvořit týmovou kulturu a tým zapracovat a rozpohybovat.

Posleního čtvrt roku žiju pohovory. Dělám technická interview, dosti podobná tomu, co jsem před časem popsal v článku Jak dělám Java pohovor. Je to pro mne živé a přitažlivé téma - kromě toho, že je to (téměř) každodení zkušenost, tak sleduju různé články na internetu. Většinou v angličtině. K dnešnímu postu mě ale inspiroval článek, který je... ve slovenštině.

Riki Fridrich navrhuje v článku Kontrak namiesto pohovoru alternativu ke klasickému výběrovému řízení - místo pohovoru si kandidát střihne maličký projekt. Riki nepřichází s ničím novým - před rokem o tom psali Jeff Atwood, Jon Evans, letos Nelly Yusupova a Tommy Morgan. Takže to je myšlenka, která rezonuje. Minimálně na internetu.

V čem je problém?

Všemi výše uvednémi články prosvítají dvě základní myšlenky:
 1. Pracovní pohovory jsou neefektivní.
 2. Nejlepším způsobem, jak si (z několika úhlů) otestovat nového vývojáře, je zadat mu malý, ale reálný projekt.
Riki jde u druhého bodu ještě dál, když říká, že "to je budoucnost najímání seniorních ajťáků".

Jsou pracovní pohovory neefektivní?

Pracovní pohovory jsou tak neefektivní, jak neefektivní si je každý udělá. A to platí pro obě strany. Říct, že pracovní pohovor je neefektivní, je stejné, jako říct, že neefektivní je třeba Scrum. Nebo psaní unit testů. Nebo kontinuální integrace. Mám pokračovat?

Všechny právě zmíněné "činnosti" jsou nástroje, které nám pomáhají v naší práci. Je přece na nás, jestli je budeme používat efektivně (a správně). A je velmi důležité si uvědomit, že všechny tyto nástroje fungují v určitém kontextu (moje oblíbené slovo :-)

Myslíte si, že např. softwarový projekt bude úspěšný jen proto, že "nasadím" nějaký z těchto nástrojů? Já nevím jak vy, ale já už jsem viděl dost špatných implementací Scrumu (mmch. je zajímavý, že zainteresovaní vývojáři to většinou vidí, jako úspěch, i když projekt šel do kytek).

Podobné je to i s pracovním pohovorem. Není to žádná stříbrná kulka. Pohovor, to je jen taková "kvalifikace do závodu". Co v člověku opravdu je, se ukáže teprve během zkušební doby. Jak říká Rands, až teprve po 90 dnech budou obě strany vědět, na čem jsou. Neexistuje žádná zkratka.

Takže, ať už děláte takový skvělý pohovor jako já ;-) nebo jedete v obvyklé korporátní nudě, pořád je to jen jeden stupínek na dlouhé cestě. Pohovor bude tak efektivní, jak efektivní si ho uděláte - ať už jste kandidát, nebo zaměstnavatel.

Projekt místo pohovoru?

Je to hezká myšlenka. Místo příkladu do šuflíku - opravdový projekt. Místo programování na tabuli/papír - programování v oblíbeném IDE. Místo akademických algoritmů - reálný problém. Místo stresující nudy - práce, která baví. OK, myšlenka je to inspirativní. Co ale musíme udělat, aby byla proveditelná?

Nastavení prostředí. Aby kandidát mohl začít na něčem vyšívat, musí si nachystat nástroje. Jak dlouho mu to může trvat? Třeba je firma tak vyspělá, že nejenom že má build (nebo dokonce release) na jeden klik. Dokonce má na jeden klik i nastavení prostředí. Takový ty věci, jako vývojový (aplikační/webový) server, potřebné pluginy do IDE (ve správných verzích), všechny závislosti pro build, deploy a běh aplikace atd.

Řekněme, že tohle všechno je na jeden klik a když to bude hodně komplexní, tak to bude trvat maximálně 30 minut (berme, že konektivita pro stahování artefaktů je v dostatečné kapacitě). Build je taky na jeden klik a opět, když to bude hodně komplexní, tak dejme tomu 10 minut. Takže včetně uvaření kafe, za hodinu je kandidát připraven vyvíjet.

Mno. Zrovna jsem tenhle týden dostal od kandidáta na pohovoru otázku, jak dlouho u nás trvá příprava prostředí pro vývoj. A upřímně jsem odpověděl, že když jsem si rozcházel projekt, na kterém teď vypomáhám s nějakými change requesty, trvalo mi to tři dny. Ten projekt je specifický a má to svoje objektivní důvody. Ale je to realita, která se čas od času přihodí.

Obecně, moje zkušenost (v oblasti enterprise Javy) je, že rozchození projektu trvá řádově man days. Nevím, možná je to extrémní situace. Když jsem před 10 lety programoval v PHP, tak jsem si: 1) zkopíroval z disku zdrojáky, 2) hodil je na Apache (mod_php) a 3) a začal bastlit ve Vimu, tak to mohlo trvat tak 20 minut. (Teď trochu kecám - tehdy jsem bušil ve Slackwaru a celý LAMP jsem si kompiloval ze zdrojáků. Takže i s přípravou serveru to trvalo o dost dýl. Ale dejme tomu, že to zanedbáme.)

Máte zkušenosti z jiných domén? Jak dlouho trvá nastavit prostředí v Ruby? V Pythonu? V Erlangu? V Androidu? Myslím reálné business projekty.

Sdílení artefaktů. Kandidát bude potřebovat s firmou sdílet nějaké artefakty. V první řadě, bude potřebovat někde získat zdrojový kód. A zpátky komitovat svoje změny. Co nějaká dokumentace, Wiki? Nějaké konfigurační artefakty, které nejsou přímo součástí aplikace?

Pokud jste na GitHubu (nebo jiné, obdobné hostingové službě), máte vyhráno. Nejste na GitHubu? A safra! Kdo bude s vaším kandidátem řešit problémy s konektivitou, nastavením práv apod.? Nejde o to, že by to bylo složité (zatím to vždycky fungovalo ;-) a kandidát by si s tím neuměl poradit. Problém je, že to "žere" čas, který má kandidát na projekt.

Sdílení informací. Kolik artefaktů, vyjma aplikace samotné, vám na projektu vzniká? Jste agilní a máte jich minimum? Znalosti a kontext se sdílí v týmu hlavně orálně (stand-upy, statusy atd.)? Nebo máte naopak hodně formálních artefaktů? Věci jako specifikaci, analytický model, guide lines atd.

A teď. Kolik času kandidátovy zabere, aby vstřebal alespoň nutné minimum, které mu umožní na projektu začít?

Znalost technologií. Třeba firma dělá v něčem křišťálově čistém - víš, nevíš. Abych pravdu řekl, nic takového mě nenapadá. Děláte v JavaScriptu? Kolik frameworků znáte opravdu dobře? Děláte v PHP? Totéž. Pokud bych vzal v potaz doménu Java frontend frameworků, tak pravděpodobnost, že kandidát zná, či má zkušenosti právě s tím vaším, je tak 10 %. OK, pokud dělal s (nějakým klonem) JSF, tak se to může blížit i 50 %.

Moje frontendová zkušenost za cca 8 let v Javě? Co projekt, to jiný framework. Pokaždé se to učíte znova a znova. Když to vezmu chronologicky: Servlety, HTMLB (zná to někdo?), Wicket, RichFaces, Vaadin.

U backendových technologií to není tak divoký, ale stejně. Celkem běžně potkávám na pohovorech lidi, kteří třeba 5 let dělali v JDBC a ani nezavadili o JPA, nebo něco podobného.

Takže jaká je pravděpodobnost, že kandidát bude technologicky sedět na potřeby firemního produktu? Pokud to nebude 80-90 %, co s tím? Jak dlouho se bude nové technologie učit? Nebo si oživovat ty staré (třeba přes dvě, tři nekompatibilní verze)? Jaký to bude mít vztah k našemu projektu?

Je to reálné?

V předešlé sekci jsem načrtnul některé z problémů (jistě ne jediných), které by bylo potřeba vyřešit, aby byl "přijímací" projekt proveditelný. Všechno jsou to technické záležitosti, v podstatě jenom prerekvizity. Už jenom u těchto předpokladů mám vážné obavy, že by se jejich splnění mohlo vejít do pár hodin, maximálně jednoho dne. Ale dejme tomu, že by to šlo.

Další sadou výzev bude nastavení firmy a její kultura. Kandidát by ideálně měl dostat za svůj projekt zaplaceno. Kde se ty peníze ve firmě vezmou? Některé společnosti fungují striktně nákladově - vezmou se ty peníze z budgetu projektu? Nebo z nějaké režijní činnosti? Kdo za to bude odpovědný? Jakým způsobem se budou ty náklady vyúčtovávat? V maličkým startupu nad tím můžeme mávnout rukou. Ve větší firmě to bude show-stopper.

Také nemůžu nezmínit věc, která mi přijde velmi kritická - součinost firmy s kandidátem. Zdá se mi to, nebo se furt nikdo nepoučil, že přidáním lidí na projekt se vývoj zpomalí (Brook's law)? Pokud přijímáme jednoho kandidáta, (časové) náklady na součinost se v běžné práci ztratí. Pokud ale potřebujeme najmout tým lidí - a neříkám, že najednou - znamená to zasekat se v podpoře kandidátů na půl roku dopředu. Na full time. To si nedovedu představit. A to mám se zaškolováním lidí na projektech, řekl bych, celkem bohaté zkušenosti.

A pak nám zbývá poslední, esenciální ingredience. Kandidát. Chápu, že když chce někdo dělat pro firmu svých snů, udělá pro to opravdu hodně. Doplňte si dle svých preferencí Google, Twitter, ThoughtWorks, GitHub, Stack Overflow, Apache, Canonical... já nevím, co ještě. Takže když vám taková firma zadá vstupní projekt, rádi ho uděláte a ještě to budete považovat za čest.

Jenže, kolik takových firem je? Jedno promile? Co ty ostatní, kde pracuje 90 % těch vývojářů, co nejsou špičkový? Ruku na srdce, kolik z vás by šlo do týdenního projektu (byť placeného) s nejistým výsledkem?

Aby kandidáti do něčeho takového šli, museli by změnit svůj mindset. Nedávno jsem v článku Měl by mít vývojář portfolio? psal o tom, že na pohovorech chci vidět kandidátův kód. Nemám srovnání, ale odhaduju, že jsem v tomhle spíš výjimka. Je to vidět i na přístupu kandidátů - někteří jsou tím dost zaskočeni. Někteří dají do placu kód, který není zrovna oslnivý. A zlomek jich tento požadavek prostě ignoruje.

Takže můj pocit je, že pro majoritu vývojářů by psaní vstupního projektu bylo příliš velkým myšlenkovým veletočem.

Závěr

Myslím, že myšlenka dát vývojáři místo pohovoru projekt, je zajímavá. Ale realizovatelná tak v jednom procentu případů. Velmi specifických případů. Asi půjde o nějaký startup, kde to nebude problém procesně a technicky. V případě kandidáta půjde asi o excelentního bušiče kódu, který zrovna šťastně odpovídá technologickému nastavení firmy. A práce bude pro kandidáta tak zajímavá, že mu to za ten projekt bude stát. To je dost výjimečná konstelace.

Související články


Související externí články