Vytvoření WebLogic Distributed Queue pomocí WLST

Pokud nějaká aplikace používá JMS zdroje, bývají  tyto zpravidla externí. (Výjimkou je JMS broker embeddovaný uvnitř aplikace.) Tyto externí zdroje bývají často vytvořeny na aplikačním serveru, ve kterém je většinou JMS server už obsažen. Pokud naše aplikace používá např. JMS fronty, musí je “někdo” na daném JMS serveru vytvořit. Ten někdo je na vývojovém a někdy i testovacím prostředí vývojář, na dalších prostředích už to bývá administrátor.Podle daného aplikačního serveru se JMS zdroje dají buď naklikat v nějaké administrátorské konzoli, nebo je potřeba poeditovat/vytvořit nějaké konfigurační soubory. Třetí možností je tyto  zdroje nějakým nástrojem naskriptovat. V případě aplikačního serveru WebLogic je takovým nástrojem WebLogic Scripting Tool (WLST).Jak už jsem psal v minlém zápisku o mazání dat z MDS, WLST je v Jythonu napsaný nástroj pro správu WebLogic serveru, který funguje ve dvou režimech - offline a online. V online režimu se WLST připojuje k běžícímu WebLogicu a operuje nad stromem jeho MBeans. Pro správu JMS zdrojů je potřeba používat WLST online.Distributed QueueVěc, kterou jsem potřeboval vyřešit, bylo vytvoření distribuované fronty ve WebLogicovém clusteru. Cluster byl velmi jednoduchý - admin server a dva nody (managed servery). Vzhledem ke clusteru bylo potřeba vytvořit logickou frontu, která by měla stejný JNDI (jako na vývojovém prostředí s jedním nodem) a zastřešovala by fronty na jednotlivých nodech. Na WebLogicu je toto řešeno distribuovanými destinacemi (queue/topic). Pokud si to neumíte představit, distribuovaná fronta funguje v podstatě jako klasický load balancer.Distribuovaná fronta (WebLogic Administration Console)Členové distribuované destinace (WebLogic Administration Console)WLST a JMSPoužití WLST je po krátké praxi poměrně intuitivní a jednoduché. Zpočátku může dělat problém se orientovat ve struktuře (stromech) MBean. V tomto může napomoci celkem slušná dokumentace: navigace MBeans, Javadoc a MBean reference. Pak už stačí jenom lehké základy Pythonu.V následujícím skriptu je několik věcí, které můžou trochu ztížit čtení/pochopení skriptu, takže ještě kratičká legenda:Target. Cílové umístění zdroje, nebo aplikace, např. server, cluster, JMS server ad. V případě deploymentu (aplikace) tím říkám, na které nody/clustery chci aplikaci nasadit.SubDeployment. Mechanismus pro seskupení a umístění JMS zdrojů. V rámci subdeploymentu říkám, na které cíle (targets) chci dané zdroje nasadit. Může to být libovolná kombinace, nebo podmnožina.cmo. Proměnná, která reprezentuje “aktuálně spravovaný objekt” (current management object). Je to vlastně MBeana, která má momentálně “focus”. Tak, jak se prochází stromem MBean, tak se tato proměnná automaticky mění.# propertiesuser = ‘weblogic’password = '<password>'server = ‘t3://<host>:7001’subDeploymentName = ‘EVMJMSServers’queuePath = ‘JMSResource/SOAJMSModule/UniformDistributedQueues/'queueName = ‘EVM_DLQ’jndiPrefix = ‘jms/b2b/'loadBalancing = ‘Round-Robin’# connectionconnect(user, password, server)# edit modeedit()startEdit()# get targetss1 = getMBean('/JMSServers/SOAJMSServer_auto_1’)s2 = getMBean('/JMSServers/SOAJMSServer_auto_2’)## create a SubDeployment#cd('/JMSSystemResources/SOAJMSModule')# delete an old SubDeploymentif cmo.lookupSubDeployment(subDeploymentName): delete(subDeploymentName, ‘SubDeployment’)# create a new SubDeploymentcmo.createSubDeployment(subDeploymentName)subDeployment = cmo.lookupSubDeployment(subDeploymentName)subDeployment.setTargets([s1, s2])## create a ldistributed queue#resource = cmo.getJMSResource()# delete an old queueref = getMBean(queuePath + queueName)if ref != None: cd(‘JMSResource/SOAJMSModule’) delete(queueName, ‘UniformDistributedQueue’)# create a new queueresource.createUniformDistributedQueue(queueName)distributedQueue = resource.lookupUniformDistributedQueue(queueName)distributedQueue.setJNDIName(jndiPrefix + queueName)distributedQueue.setLoadBalancingPolicy(loadBalancing)distributedQueue.setSubDeploymentName(subDeploymentName)# save and finishsave()activate()disconnect()exit()Související článkyOdstranění metadat z MDS