Vytvoření JDBC datasource na WebLogicu pomocí WLST

Dneska to bude jen taková variace na minulé téma (vytvoření JMS zdrojů pomocí WLST), aneb jak na WebLogicu vytvořit JDBC datasource pomocí skriptovacího nástroje WLST (WebLogic Scripting Tool).Podstatné věci o WLST jsem zmínil v uvedeném postu, takže je tady už nebudu opakovat a eventuálně vás pro doplňující informace odkazuji tam.## properties#user = ‘weblogic’password = '<password>'server = ‘t3://<host>:7001’dsName = '<datasource>'dsPath = '/JDBCSystemResources/' + dsName + '/JDBCResource/' + dsNameclusterName = ‘soa_cluster’# connectionconnect(user, password, server)# edit modeedit()startEdit()## delete an old JDBC resource#if cmo.lookupJDBCSystemResource(dsName): delete(dsName, ‘JDBCSystemResource’)## create JDBC resource#cmo.createJDBCSystemResource(dsName)# set datasource namecd(dsPath)cmo.setName(dsName)# set JNDI namecd(dsPath + '/JDBCDataSourceParams/' + dsName)cmo.setJNDINames([‘jdbc/' + dsName])# set drivercd(dsPath + '/JDBCDriverParams/' + dsName)cmo.setDriverName(‘oracle.jdbc.xa.client.OracleXADataSource’)cmo.setPassword('<password>')cmo.setUrl(‘jdbc:oracle:thin:@<host>:1521:<SID>')# set usernamecd(dsPath + '/JDBCDriverParams/' + dsName + '/Properties/' + dsName)cmo.createProperty(‘user’)cd(dsPath + '/JDBCDriverParams/' + dsName + '/Properties/' + dsName + '/Properties/user’)cmo.setValue('<user>')# set targetscd('/JDBCSystemResources/' + dsName)cmo.setTargets([getMBean('/Clusters/' + clusterName)])# save and finishsave()activate()disconnect()exit()Související články Vytvoření WebLogic Distributed Queue pomocí WLSTOdstranění metadat z MDS