23. ledna 2013

Kanban, zprávy z fronty

V létě jsem psal o tom, jak na mne nečekaně spadla implementace Kanbanu (post Kanban z čistého nebe). Turbolence na projektu mě mezitím zavály jinam, nicméně aby moje investice nepřišla nazmar, udělám si jakési lesson learned.

Co je to Kanban?

Protože tenhle článek je hlavně o implementaci Kanbanu, uvedu pouze krátkou definici pro neznalé. Odkazy pro další informace o Kanbanu najdete v článku Kanban z čistého nebe.

Takže. Kanban je metoda pro limitování rozpracované práce (work-in-progress), která vychází z  Lean developmentu a je definovaná pěti základními principy:
 1. Vizualizuj workflow.
 2. Limituj rozdělanou práci.
 3. Měr a spravuj flow.
 4. Udělej procesní politiky explicitní.
 5. Používej modely pro rozpoznání příležitosti ke zlepšení.

Obecně o projektu

Úkolem daného projektu bylo dodat sadu webových služeb (cca 60 business služeb). Daná technologie je z hlediska Kanbanu nepodstatná. Služby by měly splňovat základní SOA pradigmata - být autonomní, volně propojené (loose coupled), s velkou granularitou (coarse-grained). Implementované služby byly zasazeny do klasické middleware architektury, která vypadala velmi zhruba takto:


Vývoj služeb byl trekován v JIRA: co služba, to (GreenHopper) user story. Z hlediska projektu (Kanbanu) byly všechny dodávané služby unifikované - jejich dodávka se sestávala vždy ze stejných kroků, což Kanbanu (ale stejně tak třeba i Scrumu) vyhovuje. Jednotlivé kroky byly v JIRA vedeny jako technické subtasky dané user story.
 1. Kontrakt. Definice WSDL a příslušných XSD schemat.
 2. Mock. Jednoduchá implementace služby bez orchestrace, business logiky a volání backendů, tak aby frontendové komponenty měly vůči čemu vyvíjet.
 3. Implementace. Plná implementace služby včetně orchestrace, volání backendů, číselníkových překladů atd.
 4. Unit testy. Unit testy validací, orchestrace, business logiky, fault handlingu apod.
 5. Dokumentace. Jednak sebepopisná dokumentace kontraktu, jednak model orchestrace služby v CASE nástroji.
 6. Continuous Integration. Build, deployment, unit testing a undeployment v CI nástroji.
Dodávka služby končila nasazením služby na SIT (System Integration Test) prostředí.

Něco málo o týmu

Na projektu jsme začínali dva. Pak to bez varování vyskočilo až na neúnosných 17 lidí, aby se to po nějakém čase ustálilo na rozumných 10 vývojářích.

Tým byl tvořen z 90 % seniorními vývojáři, z nichž všichni se s Kanbanem setkávali poprvé. Lidé v týmu byli přátelsky a pozitivně naladěni a naštěstí se nenašel žádný kverulant, který by se metodiku snažil sestřelit.

Implementace 5 principů Kanbanu

Následujících pět sekcí je gró tohoto článku, aneb jak jsme se vypořádali s implementací jednotlivých principů Kanbanu.

1) Visualize Workflow

Vizualizuj workflow. Workflow jsme měli ve dvou provedeních, ve vztahu master-slave. "Pravda" byla v issue tracking nástroji JIRA, kde jsme používali agilní plugin GreenHopper (jeho Kanban část). JIRA byla mým hlavním nástrojem pro řízení týmu.

Elektronický JIRA Rapid Board

JIRA má pro klasický Kanban Board vlastní název - Rapid Board. Vstupem do něj je běžný JIRA filtr, v obrázku výše jsou vyfiltrované pouze technické subtasky.

Obrazem elektronického workflow v JIRA byl fyzický Kanban Board, vytvořený z whiteboardu a lepicích lístečků. Každý člen týmu měl za úkol synchronizovat své úkoly v JIŘe s fyzickou tabulí.

Fyzický Kanban board

Podobně jako v JIŘe byly vyfiltrovány pouze technické subtasky, tak i na fyzické tabuli byly jenom subtaskové lístečky. Subtasky z jedné user story se v sekci Done lepily na sebe a když byla user story kompletní, nahradily se lístečky lístkem jiné barvy, který reprezentoval danou user story.

2) Limit Work-in-Progress

Limituj rozdělanou práci. Nastavení správného počtu úkolů, které mohou být v jednu chvíli rozpracovaný, je jedním z nejtěžších úkolů v Kanbanu. Hodně tady může napomoct teorie front a samozřejmě empirické zkoušení, testování a měření.

V Kanbanu se někdy nastavuje pouze horní limit, já jsme nastavil horní i spodní a sice spodní limit byl počet vývojářů (velikost týmu mínus teamleader) a horní limit na dvojnásobek vývojářů. Každý vývojář tak musel mít přiřazený minimálně jeden úkol, ale maximálně mohl mít rozpracovaný pouze dva tasky.


3) Measure and Manage Flow

Měr a spravuj flow. Flow se v Kanbanu typicky zobrazuje pomocí diagramu Cumulative Flow, což dokáže i JIRA. Na obrázku níže představují barvy jednotlivé sekce ve flow: oranžová - To Do, modrošedá - In Progress, zelená - Done.

Diagram má dva důležité rozměry. Horizontální délka dané sekce (nebo sekcí) říká, jak dlouho byl průměrně úkol v odpovídajícím stavu. Pokud vezmu například oranžovou a modrošedou barvu (= To Do + In Progress), říká mi tím diagram, jak (průměrně) dlouhý čas uběhl od zadání tasku do JIRy po jeho implementaci. Pokud bych vzal pouze úkoly ve stavu In Progress, dostávám velocitu tasku - jak dlouho trvala implementace úkolu.

Vertikální délka dané sekce říká, kolik bylo úkolů v dané sekci v určitý čas. V případě tasků v In Progress by to mělo odpovídat limitům WIP.

Ideálním stavem pro Kanban je, pokud je "tloušťka" tasků v In Progress (šedomodrá) více méně konstantní a rovnoměrně rostoucí. Alarmujícím příznakem je zvětšující se sekce To Do, což znamená, že se nám fronta začíná zahlcovat.

Diagram Cumulative Flow v JIRA

Tolik teorie. V praxi tady vidím (u sebe) dluh, protože jsme nedokázali měřit velocitu týmu. JIRA sice umí vytvořit diagram kumulativního flow, ale neumožňuje s těmi daty nijak pracovat, tj. nejsem schopen spočítat, kolik tasků je tým schopný udělat např. za týden (velocita týmu) a jak průměrně dlouho trvá implementace úkolu. (Kdybych se mýlil a věděli byste, jak tyto údaje z JIRy dostat, dejte mi, prosím, vědět v komentářích.)

Inkriminované údaje by se daly například spočítat v Excelu, ale ten se mi nechtělo ručně vést, takže jsem na jejich zjištění rezignoval a pouze vizuálně kontroloval diagram, jestli nedochází k nějakým extrémním výkyvům.

Co se týká správy flow, průběžně jsem ho měnil podle zpětné vazby od týmu a také podle vlastní úvahy, jak jsem nad ním přemýšlel a pracoval s ním. Jako příklad můžu uvést nové stavy Blocked, In Test, nebo To Review.

[update 13. 2. 2013] V komentáři jsem dostal odkaz na výborný obrázek, kde je Cumulative Flow diagram krásně vysvětlený:

Jak rozumět diagramu Cumulative Flow (zdroj Paul Klipp)
[/update]

4) Make Process Policies Explicit

Udělej procesní politiky explicitní. Procesní politiky jsme měli v podstatě pouze dvě, jednu z nich nepsanou. Ta definovala jak a kdo je zodpovědný za jednotlivé tasky v průběhu flow. Ačkoliv vznikl její model (viz další bod), nebyl do týmu v daném čase publikován.

Kromě toho existoval na týmové wiki dokument s Definition of Done (DoD) pro jednotlivé technické subtasky. Tento dokument byl na wiki z toho důvodu, že jak už jsem psal výše, jednotlivé user story byly unifikované, takže nebylo potřeba uvádět DoD pro každý subtask do JIRy, ale dal se použít jeden centrální dokument vůči kterému šlo úkoly validovat.

5) Use Models to Recognize Improvement Opportunities

Používej modely pro rozpoznání příležitostí ke zlepšení. Tenhle ten princip jsem dosti dlouho ignoroval, protože jsem nevěděl jak ho uchopit a z počátku mi přišly daleko důležitější první tři principy Kanbanu. Nicméně, jeden model jsem nakonec vystřihnul. Jeden obrázek je za tisíc slov, takže jak fungovalo "samoobslužné" zpracování tasků:

Model flow

Barvy v obrázku odpovídají jednotlivým stavům v diagramu cumulative flow (To Do, In Progress, Done). Pokud přišel požadavek na novou službu, team leader jej rozpadl na jednotlivé subtasky (kontrakt, mock atd.) a zadal je do JIRy, kde je zprioritizoval.

Vývojáři si potom sami brali prioritní tasky a implementovali je. Hotové úkoly, ve stavu Done, pak reviewoval team leader.

Zlepšení flow, které mne díky tomuto jednoduchému modelu napadlo (ale už jsem neměl čas je zrealizovat) je přesunutí Review na roli vývojáře. Podobně, jako si vývojáři sami brali nové tasky, brali by si sami i tasky na review.

Jak se totiž v praxi ukázalo, Review bylo úzkým hrdlem flow. Jeden člověk (team leader) bude těžko zvládat dělat review a ještě držet agendu 10-15 lidí v týmu. Což je logické, byť to nemusí být na první pohled zřejmé.

Pravidelné týmové aktivity

Samotný Kanban neřeší další týmové náležitosti, ale pro lepší dokreslení řízení projektu je tady taky uvedu.

Denní stand-up

Ráno jsme dělali klasický stand-up meeting. Nepoužívali jsme Scrumovské: "co jsem dělal včera a co budu dělat dneska?" Protože Kanban je zaměřený na flow a odstraňování jeho překážek, zněla otázka:

Co budu dneska dělat a co mi v tom brání?

Týdenní code review

Jednou týdně, v pátek, probíhalo code review, kdy se procházely kontrakty, implementace služeb, unit testy, zkrátka věci definované v Definition of Done. Review probíhalo (s celým týmem) check-outem z verzovacího systému, procházení kódu v IDE a jeho promítání na stěnu, tak aby to viděl celý tým.

Týdenní design review

Jednou týdně, ve středu, probíhalo design review, kdy se procházely návrhy orchestrací služeb, jejich implementací apod. Review probíhalo (s celým týmem) u whiteboardu, kde se ručně kreslilo zadání a diskutoval design.

Shrnutí

Jak už jsem psal v úvodu, Kanban byl pro mne novinka a z počátku jsem k němu přistupoval opatrně. Přece jenom, pár zmršených implementací Scrumu už jsem viděl a Kanban je něco ještě daleko novějšího.

Nicméně, snažil jsem se k tomu přistoupit zodpovědně a myslím, že se nám Kanban podařilo naimplementovat rozumně, korektně a funkčně.

Pokud bych to měl nějak celkově shrnout, myslím, že Kanban je životaschopný způsob, jak řídit vývojářský tým. Je vhodný nejenom pro supportní typy tasků (jak se obvykle traduje), ale i pro vývoj nových funkčností a systémů. Ve velmi dobré symbióze funguje Kanban s vývojem middlewarových služeb, protože požadavky na nové a úpravu stávajících služeb se jaksi přirozeně frontují.

Pokud bych tedy měl někdy v budoucnu volnou ruku ve výběru metodiky, o Kanbanu bych velmi vážně uvažoval.

Související články:

13 komentářů:

 1. Čím dál tím víc si začínám říkat, že bych chtěl dělat ve tvém týmu. :)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Díky, třeba se jednou potkáme in natura. :-)

   Tak on je všude chleba o dvou kůrkách. Ale musím říct, že tenhle tým se opravu povedl a jsem rád za tu zkušenost.

   Vymazat
  2. Jsem to myslel jako kompliment, že bych se měl co přiučit.

   Vymazat
  3. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Vymazat
  4. Já jsem tu zkušenost, byť krátce, prodělal a musím říct, že pro mne byla velmi obohacující. Dost rád a často si vzpomenu.

   Vymazat
 2. Mám zkušenost se Scrumem - s Kanbanem ne, takže se ptám:

  Jak ohodnocuješ náročnost tasku? Nijak / člověkodny / complexity pointy ?

  Děláš to sám nebo se v týmu domluvíte nebo ten, koho se task týká to odhadne nebo hrajete něco jako "poker"?

  Děláte nějaké review (jak je ve Scrumu Sprint review?)

  Jak to popisuješ, tak si říkám, že se to v pohodě dá skloubit se Scrumem a z obojího vzít výhody: z Kanbanu se dá tedy 2) přidat, 4) a 5) taktéž a diagram Cumulative flow se dá dělat taky. A navíc zůstane ze Scrumu burndown-chart - tedy bude hezky vidět velocity, sprinty, review a retrospective meetingy a odhadování pokerem na complexity pointy.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Náročnost jednotlivých tasků se neohodnocuje - odhadne se, jak dlouho trvá průměrný task a pak se (s nějakou rezervou) garantuje, že v podstatě libovolný task se dodá v daném čase. Důležitá je stejná granularita. Kanban v podstatě funguje na principu parallel pipelines.

   Prvotní odhad jsem udělal sám a nikdo v týmu ho nerozporoval. Odhad by se pak měl korigovat na základě naměřených dat.

   Kanban se se Scrumem skvěle doplňuje - vyšlo o tom několik knih. Já jsem četl Lean from the Trenches. Hledej termín Scrumban. Nicméně Kanban se dá aplikovat na cokoliv, klidně i na klasický vodopád.

   Vymazat
  2. Ještě jsem zapomněl k tomu review. Kanban jako takový nemá time-boxinig, takže je trochu těžké to review k něčemu vztáhnout.

   Nakonec jsme se rozhodli dělat review jednou měsíčně s tím, že věci k probírání jsme si zapisovali do fronty. Bohužel k tomu ale nemůžu dát dlouhodobější vyhodnocení.

   Osobně si myslím, že review (ve smyslu ceremonie) není pro Kanban až takovou nutností. Sice pomůže, ale není to to zásadní (ale třeba má někdo jinou zkušenost).

   Vymazat
 3. Zdravim. Snazime se (vetsinou spatne, ale jinak to tym nenauci:-) pouzivat kanban vic nez dva roky na jednom projektu v HP.

  1. Jsem prekvapen, ze mate "pouze" tri sloupce (TODO, in progress, Done). My jich pouzivame vic. Krom techto standardnich tri mame jeste "testing" a "verification" fazi. Donutime tak lidi psat testy, protoze na vsechno co piseme je chceme mit (unit, integration i end2end). Zaroven z meho pohledu bylo vyhodne, kdyz vymyslime nejaky task, takze ho take zkontrolujeme. Clovek ma nejakou ideu a prestoze se hodne bavime, tak pri vyvoji se muze implementovat neco jineho. Tyhle dva sloupce navic nam zasadne pomahaji. I pro management je to vyhodne, protoze vyvojare nenuti k "preskoceni psani testu". Protoze, kdyz je videt jasne nec ona tabuli, tak se to nepreskakuje.

  2. Jak se vam darilo provadet sync tasku v JIRE s fyzickou tabuli? Me prijde, ze se to musi rozjet, napr. i tim, kdyz clovek pracuje vzdalene.

  3. Jak jste se vyporadali s tim, ze kanban je ve sve podstate prutokovy, kdezto scrum je spise sprintozni (nebo jak to napsat)? Obecne se mi libi dat si jasny cil a behem napr. 2 tydnu neco udelat s jasnym cilem. Kanban je prutokovy, tzn. ze jak se to do nej hazi, tak se to zpracovava. My to resime tak, ze na kazdy "milestone" si udelame swimlane. Ale obecne me prijde, ze kanban je vyhodny spis na ty prutokove veci, napr. support nejakeho projektu, popr. na continous deployment, kde vyvijim a deployim featury a realne je nasazuji.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Díky za komentář.

   Ad 1) Původně jsme měli sloupce 4, ještě tam byl stav Blocked, ale zásahem "vyšší" moci :-( nám bylo de facto znemožněno ho používat. Ten počet sloupců je většinou dán ohraničením delivery, my jsme to měli dost úzký. Třeba testy (kromě unit) byly mimo náš scope a pokud se během testování našla chyba, vracelo se to k nám jako bug.

   Další věc je, že některé stavy nebyly potřebné díky granularitě rozpadu služby (třeba unit testy, dokumentace). Nám neprocházela workflow služba, ale její jednotlivé subtasky. Takže to, co vy řešíte dalším sloupcem, jsme my měli jako subtask.

   Ad 2) Tohle bylo v pohodě. Čas od času jsem to zkontroloval, čas od času jsem to lidem připomněl a ono to fungovalo. Na kontrolu jsem používal quick filtry v JIŘe (ty třípísmený zkratky na obou tabulích, co zkratka, to člověk). Taky jde o to, že standupy byly před fyzickou tabulí, takže každý mluvil o tom, co měl zrovna na tabuli.

   Ad 3) Tohle šlo taky dost přirozeně - služby na nás postupně padaly z architektury a tím se přirozeně frontovaly a tým je paralelně zpracovával. Samozřejmě, pak byl nějaký termín releasu, ale to jsem řešil separátním kanban boardem (v JIŘe), kde jsem měl služby rozdělený do jednotlivých releasů a jejich hotovost sledoval tam. S tímhle boardem tým nepracoval.

   Jinak i David Anderson v knize Kanban říká, že releasy by se měly držet bokem od workflow.

   Vymazat
 4. K té velocitě týmu .. tohle by mohlo pomoci:
  http://paulklipp.com/images/cfd.jpg

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Díky za odkaz, výborný obrázek. Přidám ho jako update do článku.

   Vymazat