23. ledna 2013

Kanban, zprávy z fronty

V létě jsem psal o tom, jak na mne nečekaně spadla implementace Kanbanu (post Kanban z čistého nebe). Turbolence na projektu mě mezitím zavály jinam, nicméně aby moje investice nepřišla nazmar, udělám si jakési lesson learned.

Co je to Kanban?

Protože tenhle článek je hlavně o implementaci Kanbanu, uvedu pouze krátkou definici pro neznalé. Odkazy pro další informace o Kanbanu najdete v článku Kanban z čistého nebe.

Takže. Kanban je metoda pro limitování rozpracované práce (work-in-progress), která vychází z  Lean developmentu a je definovaná pěti základními principy:
 1. Vizualizuj workflow.
 2. Limituj rozdělanou práci.
 3. Měr a spravuj flow.
 4. Udělej procesní politiky explicitní.
 5. Používej modely pro rozpoznání příležitosti ke zlepšení.

Obecně o projektu

Úkolem daného projektu bylo dodat sadu webových služeb (cca 60 business služeb). Daná technologie je z hlediska Kanbanu nepodstatná. Služby by měly splňovat základní SOA pradigmata - být autonomní, volně propojené (loose coupled), s velkou granularitou (coarse-grained). Implementované služby byly zasazeny do klasické middleware architektury, která vypadala velmi zhruba takto:


Vývoj služeb byl trekován v JIRA: co služba, to (GreenHopper) user story. Z hlediska projektu (Kanbanu) byly všechny dodávané služby unifikované - jejich dodávka se sestávala vždy ze stejných kroků, což Kanbanu (ale stejně tak třeba i Scrumu) vyhovuje. Jednotlivé kroky byly v JIRA vedeny jako technické subtasky dané user story.
 1. Kontrakt. Definice WSDL a příslušných XSD schemat.
 2. Mock. Jednoduchá implementace služby bez orchestrace, business logiky a volání backendů, tak aby frontendové komponenty měly vůči čemu vyvíjet.
 3. Implementace. Plná implementace služby včetně orchestrace, volání backendů, číselníkových překladů atd.
 4. Unit testy. Unit testy validací, orchestrace, business logiky, fault handlingu apod.
 5. Dokumentace. Jednak sebepopisná dokumentace kontraktu, jednak model orchestrace služby v CASE nástroji.
 6. Continuous Integration. Build, deployment, unit testing a undeployment v CI nástroji.
Dodávka služby končila nasazením služby na SIT (System Integration Test) prostředí.

Něco málo o týmu

Na projektu jsme začínali dva. Pak to bez varování vyskočilo až na neúnosných 17 lidí, aby se to po nějakém čase ustálilo na rozumných 10 vývojářích.

Tým byl tvořen z 90 % seniorními vývojáři, z nichž všichni se s Kanbanem setkávali poprvé. Lidé v týmu byli přátelsky a pozitivně naladěni a naštěstí se nenašel žádný kverulant, který by se metodiku snažil sestřelit.

Implementace 5 principů Kanbanu

Následujících pět sekcí je gró tohoto článku, aneb jak jsme se vypořádali s implementací jednotlivých principů Kanbanu.

1) Visualize Workflow

Vizualizuj workflow. Workflow jsme měli ve dvou provedeních, ve vztahu master-slave. "Pravda" byla v issue tracking nástroji JIRA, kde jsme používali agilní plugin GreenHopper (jeho Kanban část). JIRA byla mým hlavním nástrojem pro řízení týmu.

Elektronický JIRA Rapid Board

JIRA má pro klasický Kanban Board vlastní název - Rapid Board. Vstupem do něj je běžný JIRA filtr, v obrázku výše jsou vyfiltrované pouze technické subtasky.

Obrazem elektronického workflow v JIRA byl fyzický Kanban Board, vytvořený z whiteboardu a lepicích lístečků. Každý člen týmu měl za úkol synchronizovat své úkoly v JIŘe s fyzickou tabulí.

Fyzický Kanban board

Podobně jako v JIŘe byly vyfiltrovány pouze technické subtasky, tak i na fyzické tabuli byly jenom subtaskové lístečky. Subtasky z jedné user story se v sekci Done lepily na sebe a když byla user story kompletní, nahradily se lístečky lístkem jiné barvy, který reprezentoval danou user story.

2) Limit Work-in-Progress

Limituj rozdělanou práci. Nastavení správného počtu úkolů, které mohou být v jednu chvíli rozpracovaný, je jedním z nejtěžších úkolů v Kanbanu. Hodně tady může napomoct teorie front a samozřejmě empirické zkoušení, testování a měření.

V Kanbanu se někdy nastavuje pouze horní limit, já jsme nastavil horní i spodní a sice spodní limit byl počet vývojářů (velikost týmu mínus teamleader) a horní limit na dvojnásobek vývojářů. Každý vývojář tak musel mít přiřazený minimálně jeden úkol, ale maximálně mohl mít rozpracovaný pouze dva tasky.


3) Measure and Manage Flow

Měr a spravuj flow. Flow se v Kanbanu typicky zobrazuje pomocí diagramu Cumulative Flow, což dokáže i JIRA. Na obrázku níže představují barvy jednotlivé sekce ve flow: oranžová - To Do, modrošedá - In Progress, zelená - Done.

Diagram má dva důležité rozměry. Horizontální délka dané sekce (nebo sekcí) říká, jak dlouho byl průměrně úkol v odpovídajícím stavu. Pokud vezmu například oranžovou a modrošedou barvu (= To Do + In Progress), říká mi tím diagram, jak (průměrně) dlouhý čas uběhl od zadání tasku do JIRy po jeho implementaci. Pokud bych vzal pouze úkoly ve stavu In Progress, dostávám velocitu tasku - jak dlouho trvala implementace úkolu.

Vertikální délka dané sekce říká, kolik bylo úkolů v dané sekci v určitý čas. V případě tasků v In Progress by to mělo odpovídat limitům WIP.

Ideálním stavem pro Kanban je, pokud je "tloušťka" tasků v In Progress (šedomodrá) více méně konstantní a rovnoměrně rostoucí. Alarmujícím příznakem je zvětšující se sekce To Do, což znamená, že se nám fronta začíná zahlcovat.

Diagram Cumulative Flow v JIRA

Tolik teorie. V praxi tady vidím (u sebe) dluh, protože jsme nedokázali měřit velocitu týmu. JIRA sice umí vytvořit diagram kumulativního flow, ale neumožňuje s těmi daty nijak pracovat, tj. nejsem schopen spočítat, kolik tasků je tým schopný udělat např. za týden (velocita týmu) a jak průměrně dlouho trvá implementace úkolu. (Kdybych se mýlil a věděli byste, jak tyto údaje z JIRy dostat, dejte mi, prosím, vědět v komentářích.)

Inkriminované údaje by se daly například spočítat v Excelu, ale ten se mi nechtělo ručně vést, takže jsem na jejich zjištění rezignoval a pouze vizuálně kontroloval diagram, jestli nedochází k nějakým extrémním výkyvům.

Co se týká správy flow, průběžně jsem ho měnil podle zpětné vazby od týmu a také podle vlastní úvahy, jak jsem nad ním přemýšlel a pracoval s ním. Jako příklad můžu uvést nové stavy Blocked, In Test, nebo To Review.

[update 13. 2. 2013] V komentáři jsem dostal odkaz na výborný obrázek, kde je Cumulative Flow diagram krásně vysvětlený:

Jak rozumět diagramu Cumulative Flow (zdroj Paul Klipp)
[/update]

4) Make Process Policies Explicit

Udělej procesní politiky explicitní. Procesní politiky jsme měli v podstatě pouze dvě, jednu z nich nepsanou. Ta definovala jak a kdo je zodpovědný za jednotlivé tasky v průběhu flow. Ačkoliv vznikl její model (viz další bod), nebyl do týmu v daném čase publikován.

Kromě toho existoval na týmové wiki dokument s Definition of Done (DoD) pro jednotlivé technické subtasky. Tento dokument byl na wiki z toho důvodu, že jak už jsem psal výše, jednotlivé user story byly unifikované, takže nebylo potřeba uvádět DoD pro každý subtask do JIRy, ale dal se použít jeden centrální dokument vůči kterému šlo úkoly validovat.

5) Use Models to Recognize Improvement Opportunities

Používej modely pro rozpoznání příležitostí ke zlepšení. Tenhle ten princip jsem dosti dlouho ignoroval, protože jsem nevěděl jak ho uchopit a z počátku mi přišly daleko důležitější první tři principy Kanbanu. Nicméně, jeden model jsem nakonec vystřihnul. Jeden obrázek je za tisíc slov, takže jak fungovalo "samoobslužné" zpracování tasků:

Model flow

Barvy v obrázku odpovídají jednotlivým stavům v diagramu cumulative flow (To Do, In Progress, Done). Pokud přišel požadavek na novou službu, team leader jej rozpadl na jednotlivé subtasky (kontrakt, mock atd.) a zadal je do JIRy, kde je zprioritizoval.

Vývojáři si potom sami brali prioritní tasky a implementovali je. Hotové úkoly, ve stavu Done, pak reviewoval team leader.

Zlepšení flow, které mne díky tomuto jednoduchému modelu napadlo (ale už jsem neměl čas je zrealizovat) je přesunutí Review na roli vývojáře. Podobně, jako si vývojáři sami brali nové tasky, brali by si sami i tasky na review.

Jak se totiž v praxi ukázalo, Review bylo úzkým hrdlem flow. Jeden člověk (team leader) bude těžko zvládat dělat review a ještě držet agendu 10-15 lidí v týmu. Což je logické, byť to nemusí být na první pohled zřejmé.

Pravidelné týmové aktivity

Samotný Kanban neřeší další týmové náležitosti, ale pro lepší dokreslení řízení projektu je tady taky uvedu.

Denní stand-up

Ráno jsme dělali klasický stand-up meeting. Nepoužívali jsme Scrumovské: "co jsem dělal včera a co budu dělat dneska?" Protože Kanban je zaměřený na flow a odstraňování jeho překážek, zněla otázka:

Co budu dneska dělat a co mi v tom brání?

Týdenní code review

Jednou týdně, v pátek, probíhalo code review, kdy se procházely kontrakty, implementace služeb, unit testy, zkrátka věci definované v Definition of Done. Review probíhalo (s celým týmem) check-outem z verzovacího systému, procházení kódu v IDE a jeho promítání na stěnu, tak aby to viděl celý tým.

Týdenní design review

Jednou týdně, ve středu, probíhalo design review, kdy se procházely návrhy orchestrací služeb, jejich implementací apod. Review probíhalo (s celým týmem) u whiteboardu, kde se ručně kreslilo zadání a diskutoval design.

Shrnutí

Jak už jsem psal v úvodu, Kanban byl pro mne novinka a z počátku jsem k němu přistupoval opatrně. Přece jenom, pár zmršených implementací Scrumu už jsem viděl a Kanban je něco ještě daleko novějšího.

Nicméně, snažil jsem se k tomu přistoupit zodpovědně a myslím, že se nám Kanban podařilo naimplementovat rozumně, korektně a funkčně.

Pokud bych to měl nějak celkově shrnout, myslím, že Kanban je životaschopný způsob, jak řídit vývojářský tým. Je vhodný nejenom pro supportní typy tasků (jak se obvykle traduje), ale i pro vývoj nových funkčností a systémů. Ve velmi dobré symbióze funguje Kanban s vývojem middlewarových služeb, protože požadavky na nové a úpravu stávajících služeb se jaksi přirozeně frontují.

Pokud bych tedy měl někdy v budoucnu volnou ruku ve výběru metodiky, o Kanbanu bych velmi vážně uvažoval.

Související články:

13. ledna 2013

Odstranění metadat z MDS

Dneska to bude jedna praktická. Aneb jak v SOA Suite smazat z MDS (MetaData Store) nějaká metadata, soubory nebo adresář. Práce s MDS není z počátku úplně intuitivní, dokumentace není úplně jednoduše k nalezení a informace aby člověk vyškrabával z různých blogů a fór.

Tak, jak na to. Možnosti jsou dvě. Jednak použít WLST, nebo Ant skript, který je součástí SOA Suite (ten ale umožní pouze smazání adresáře).

WLST

WebLogic Scripting Tool (WLST) je zajímavý, v Jythonu napsaný, nástroj na administraci WebLogic serveru. Lze s ním pracovat dvěma způsoby: offline a online. Bohužel, s ohledem na MDS, je potřeba pro mazání souborů použít online způsob a pro smazání adresáře naopak offline (a také se používají dvě různé funkce). WLST zpravidla najdeme v adresáři <ORACLE_HOME>/oracle_common/common/bin.

Smazání souboru

Pro smazání jednoho a více souborů lze použít příkaz deleteMetadata. Vzhledem k tomu, že se tento příkaz používá online, je potřeba se prvně připojit k WebLogic administračnímu serveru. A po zadání mazacího příkazu se zase odpojit.
connect('weblogic', '<password>', 't3://<AdminServer>:7001')
deleteMetadata(
    application='soa-infra',
    server='soa_server1',
    docs='/apps/<pathToFile>/DeadLetterQueue-v1.0.wsdl')
disconnect()
exit()


Smazání adresáře

Pro smazání adresáře slouží offline příkaz sca_removeSharedData. Problém s tímhle příkazem je, že není součástí standardních WLST modulů, ale je součástí instalace SOA Suite. Proto aby fungoval, je potřeba spustiti WLST z odpovídajícího adresáře: <ORACLE_HOME>/Oracle_SOA1/common/bin.

Dalším rozdílem je, že se nezadává cesta k administrativnímu serveru, ale ke spravovanému (managed) serveru, na kterém MDS běží.
sca_removeSharedData(
  'http://<ManagedServer>:8001',
  'public/evm/iface/DeadLetterQueue-v1',
  'weblogic', '<password>')Ant

Součástí instalace vývojového prostředí pro SOA Suite (JDeveloper) je i sada Ant skriptů mmj. pro buildování, (unit) testování a deployment. A také pro smazání adresáře z MDS. Tímto způsobem nejde mazat jednotlivé soubory.

Soubory se dají najít v adresáři <ORACLE_HOME>/jdeveloper/bin.
ant -f ant-sca-deploy.xml removeSharedData
  -DserverURL=<ManagedServer>
  -DfolderName=<pathToFolder>
  -Duser=<user>
  -Dpassword=<password>

Související články

8. ledna 2013

Dead Letter Channel nebo Invalid Message Channel? Toť otázka

Řešil jsem teď zajímavou filozofickou otázku. Potřeboval jsem v rámci integrace někam odkládat JMS zprávy, které se nepodařilo aplikačně zpracovat. Rozhodl jsem se je odkládat do speciální fronty, kterou jsem nazval Dead Letter Queue. Což je termín, který se používá na platformě WebSphere MQ. Naopak moje platforma je SOA Suite, která žádný podobný termín nemá (a řekl bych, že nejen termín, ale ani koncept).

Své řešení jsem hrdě (a úspěšně) představil v týmu a argumentačně ho podpořil tvrzením, že jde o vzor z Enterprise Integration Patterns (EIP). Tyto patterny jsou shrnuty v knížce, kterou vřele doporučuji - zcela jednoznačně jde o bibli messagingu.

Už je to nějaký čas, co jsem knížku četl a jelikož jsem si matně pamatoval, že ve skutečnosti jsou tam dva takové podobné vzory, znovu jsem si dané kapitoly pročetl. Co kdyby se vynořila nějaká zvídavá otázka :-) Po (znovu)přečtení jsem uvažoval, kterému vzoru se moje řešení více podobá - Dead Letter Channel nebo Invalid Message Channel? Ještě než se k těmto vzorům dostanu, předestřu, jak vypadá moje řešení.


Aniž bych zabíhal do přílišných podrobností. JMS listener vyčte zprávu z JMS fronty Input Queue a pošle ji ke zpracování do orchestrační/business logiky. Zde proběhnou validace zprávy, plus nějaká omáčka a pak jsou v rámci orchestrace volaný 3-4 externí služby (z diagramu vypuštěno). Pokud je během orchestrace vyhozena SOAP fault, zapíše se iniciální zpráva do JMS fronty Dead Letter Queue. Zároveň se do hlavičky zprávy přidá "uživatelská hlavičková vlastnost" (custom header property), kam se zapíše, ze které fronty byla zpráva původně vyčtena.

Nyní k oběma vzorům. První odstavec je definice vzoru a následuje signifikantní text, který jsem si podtrhl na  Kindlu. A obrázek :-)

Dead Letter Channel


"When a messaging system determines that it cannot or should not deliver a message, it may elect to move the message to a Dead Letter Channel."

"Typically, each machine the messaging system is installed on has its own local Dead Letter Channel so that whatever machine a message dies on, it can be moved from one local queue to another without any networking uncertainties. ... When the messaging system moves the message, it may also record the original channel on which the message was supposed to be delivered."

"Determining if a message should be moved to the Dead Letter Channel is an evaluation of the messages's header performed by the messaging system."

Vzor Dead Letter Channel (zdroj EIP)

Invalid Message Channel

"The receiver should move the improper message to an Invalid Message Channel, a special channel for messages that could not be processed by their receivers."

"An Invalid Message Channel is like an error log for messaging. When Something goes wrong in an application, it's a good idea to log the error. When something goes wrong processing a message, it's a good idea to put the message on the channel for invalid messages."

"If an error occurs while processing the message, the message is invalid and should be moved to the Invalid Message Channel. If it occurs while the application processes the data from the message, that is an application error that has nothing to do with messaging."

Vzor Invalid Message Channel (zdroj EIP)

Co to teda je?

Moje řešení má znaky obou výše uvedených vzorů, ale zároveň se jim i vymyká. Což není nic divného - moje platforma není messagingová, JMS fronty používá pouze jako rozhraní kvůli decouplingu.

Co si o tom myslíte vy? Jak byste nazvali takovou "odkládací" frontu? Nebo existuje nějaký vzor, který toto řešení/problém pokrývá lépe? Budu rád, když se v diskuzi podělíte.

Související články