6. dubna 2012

Oracle, vyhodnocení časových podmínek

Dneska jsem řešil (pro mne) zajímavý případ - potřeboval jsem v Oracle databázi postavit dotaz s následujícími parametry:

 • zkontrolovat, že dva určité záznamy mají hodnotu DATE mezi 17:00 včerejšího dne a 7:00 dnešního dne,
 • jako výstup dotazu mít hodnotu true nebo false (v Oraclu 1 a 0).
Dejme tomu, že máme následující tabulku
CREATE TABLE result_log (
  code VARCHAR2(20),
  logged DATE
 );
do které vložíme  dva záznamy odpovídající našemu intervalu (17:00-7:00):
INSERT INTO result_log VALUES
 ('codeA', TRUNC(sysdate - 1) + 22 / 24);
INSERT INTO result_log VALUES
 ('codeB', TRUNC(sysdate) + 5 / 24);
Výsledek by měl vypadat nějak takto:
SELECT code, TO_CHAR(logged,
           'YYYY-MM-DD HH24:MM:SS')
       AS logged
 FROM result_log;
CODE         LOGGED
-------------------- -------------------
codeA        2012-04-05 22:04:00
codeB        2012-04-06 05:04:00
Požadované záznamy (codeA, codeB) vybereme následujícím dotazem a zároveň je ohodnotíme, že jsou/nejsou z daného časového intervalu (1 = jsou, 0 = nejsou):
SELECT
 CASE
  WHEN (logged BETWEEN
    (TRUNC(sysdate - 1) + 17 / 24) AND
    (TRUNC(sysdate) + 7 / 24))
  THEN 1
  ELSE 0
 END AS eveluation
FROM result_log
WHERE code IN ('codeA', 'codeB');
EVELUATION
----------
     1
     1
Jelikož nad výsledky potřebujeme v podstatě provést logickou konjunkci (AND) můžeme k tomuto účelu použít funkci DECODE. Výsledný dotaz pak vypadá následovně:
SELECT DECODE(SUM(eveluation), COUNT(*), 1, 0)
 AS evaluation
FROM
 (SELECT
  CASE
   WHEN (logged BETWEEN
    (TRUNC(sysdate - 1) + 17 / 24) AND
    (TRUNC(sysdate) + 7 / 24))
   THEN 1
   ELSE 0
  END AS eveluation
 FROM result_log
 WHERE code IN ('codeA', 'codeB')
 );
EVALUATION
----------
     1
Elegantní na tomto řešení je, že stačí pouze přidat do klauzule WHERE další kód (codeC) a vše ostatní bez problémů dál funguje.

Žádné komentáře:

Okomentovat