13. března 2012

WebSphere MQ, interakce s Javou

Pokud se chceme k WebShere MQ (WMQ) připojit z Javy, máme k dispozici dvě možnosti - buď použít WMQ třídy pro Javu, nebo je možné komunikovat pomocí Java Message Service (JMS). Obě možnosti mají svoje pro a proti, takže krátké shrnutí v pár bodech:

 • WMQ třídy pro Javu:
  • zapouzdřují Message Queue Interface (MQI),
  • poskytují plnou sadu funkčností WMQ,
  • je to proprietární řešení, ale jednodušší k používání, než JMS.
 • (WMQ třídy pro) JMS:
  • Java "industry standard" pro messaging,
  • je součástí Java EE specifikace (a tedy součástí většiny (Java) aplikačních serverů),
  • umožňuje spravovat administrované objekty (connection factory, fronty ad.) v centrální repository.
Společná konfigurace
Ať už použijeme jeden, nebo druhý způsob, v obou případech je potřeba mít vytvořené některé objekty. Všechny použité typy objektů jsem popisoval již v minulém zápisu. Jedinou informací navíc je, že vytvořený kanál musí být typu server-connection.


WMQ třídy pro Javu
Třídy pro Javu jsou poměrně přímočaré - stačí, pokud člověk rozumí hierarchii a funkci základních objektů ve WMQ:

 1. Vytvoří se instance Queue Manageru.
 2. Z něj se získá instace Queue, s parametrem daného typu otevření (procházení, vstup, výstup atd.).
 3. Vytvoří se Message a nastaví se jí nějaká data.
 4. Zpráva se vloží do (nebo načte z) fronty.
 5. Zavřou se zdroje.
package com.adastracorp.jprase.wmq.java;

import com.ibm.mq.MQMessage;
import com.ibm.mq.MQQueue;
import com.ibm.mq.MQQueueManager;
import com.ibm.mq.constants.CMQC;


public class JavaProvider {

  private static final String QM_NAME = "QM_JAVA";
  private static final String HOSTNAME =
                    "192.168.6.128";
  private static final String CHANNEL =
                    "JAVA.CHANNEL";
  private static final int PORT = 5557;
  private static final String QUEUE = "JPRASE";

  private static void init() {
    MQEnvironment.hostname = HOSTNAME;
    MQEnvironment.channel = CHANNEL;
    MQEnvironment.port = PORT;
  }

  public static void main(String[] args)
                  throws Exception {
    init();

    MQQueueManager queueManager =
              new MQQueueManager(QM_NAME);
    MQQueue queue = queueManager
            .accessQueue(QUEUE,
                   CMQC.MQOO_OUTPUT |
                   CMQC.MQOO_INQUIRE);

    MQMessage message = new MQMessage();
    message.writeUTF("Hello, WMQ!");

    queue.put(message);

    queue.close();
    queueManager.disconnect();
  }
}

WMQ třídy pro JMS
U JMS je trochu více konfigurace - je potřeba vytvořit Initial Context a do něj vložit Connection Factory a Destination. Destination je mapovaná na (existující) frontu a queue managera. WMQ v současné verzi (7.0.1.2) poskytuje pro JNDI dvě implementace (ale je možné použít i jiné, např. JNDI na WebSphere AS):

 • LDAP server (com.sun.jndi.ldap.com.sun.jndi.fscontext.RefFSContextFactory),
 • File system (com.sun.jndi.fscontext.RefFSContextFactory).


Výsledná konfigurace vypadá takto:


Kód samotný je pak klasické JMS:
 1. Vytvoření InitialContext.
 2. Vyhledání ConnectionFactory.
 3. Vytvoření Connection.
 4. Vytvoření Session.
 5. Vytvoření Destination.
 6. Vytvoření MessageProducer/MessageConsumer.
 7. Vytvoření Message (pro producenta).
 8. Odeslání (příjem) Message.
 9. Zavření zdrojů.
package com.adastracorp.jprase.wmq.jms;

import javax.jms.Connection;
import javax.jms.ConnectionFactory;
import javax.jms.DeliveryMode;
import javax.jms.Destination;
import javax.jms.MessageProducer;
import javax.jms.Session;
import javax.jms.TextMessage;
import javax.naming.Context;

public class JmsProvider {

  private static final String CONTEXT_FACTORY =
      "com.sun.jndi.fscontext.RefFSContextFactory";
  private static final String PROVIDER_URL =
      "file:///jms";

  private static Context getContext()
                throws NamingException {
    Properties env = new Properties();
    env.put(Context.INITIAL_CONTEXT_FACTORY,
        CONTEXT_FACTORY);
    env.put(Context.PROVIDER_URL, PROVIDER_URL);

    return new InitialContext(env);
  }

  public static void main(String[] args)
                  throws Exception {
    Context context = getContext();

    ConnectionFactory factory = (ConnectionFactory)
            context.lookup("jmsConnFact");
    Connection connection = factory
            .createConnection();
    Session session = connection
          .createSession(false,
               Session.AUTO_ACKNOWLEDGE);
    Destination destination = session
            .createQueue("JPRASE");
    MessageProducer producer = session
            .createProducer(destination);
    producer.setDeliveryMode(
            DeliveryMode.NON_PERSISTENT);
    TextMessage message = session
            .createTextMessage(
                  "Hello, JMS!");
    producer.send(message);

    producer.close();
    session.close();
    connection.close();
  }
}

Žádné komentáře:

Okomentovat