First mission

Tak mám za sebou první prográmek v Clojure. Kolega potřeboval “přestrukturovat” data v CSV souboru a tak jsem si řekl, že je to vhodná příležitost vyzkoušet si Clojure v akci. V principu šlo o následující problém: zdrojová data vypadala nějak takto:

Cílova data takto:

Největší problém na který jsem narazil, byla produktivita. Zatímco v Groovy bych měl úlohu vyřešenou cca za dvě hodiny, v Clojure mi to trvalo dva dny. Na druhé místo bych umístil I/O operace — postupy uvedené na webu nejsou aktuální vůči stávající verzi Clojure 1.2, takže malá ukázka:

Makro with-open je použito, aby se otevřené streamy na konci zavřely (automaticky zavolá .close), instance readeru a writeru jsou BufferedReader a BufferedWriter.

; read file
(with-open [reader (clojure.java.io/reader "source.csv"
          :encoding "Cp1250")]
  (println (line-seq reader)))
; write file

(with-open [writer (clojure.java.io/writer "target.csv"
          :encoding "ISO8859_2")]
  (.write writer "string"))

A za třetí bych uvedl svoji neznalost “funkcionálního způsobu myšlení”. Přece jenom, byl to boj, pracovat s neměnitelnými datovými strukturami. Vyzkoušel jsem si při tom trochu práci s Vars.

Vars poskytují mechanismus jak odkazovat na úložiště, které se může dynamicky měnit. Pomocí formu def vytvořím (globální) Var objekt, který inicializuju nějakou hodnotou. Pokud chci, aby vytvořený objekt dočasně odkazoval na jinou hodnotu, můžu ho, v rámci jednoho threadu, přesměrovat na úložiště s jinou hodnotou pomocí makra binding:

(def x 42)
; #'user/x
x
; 42
(binding [x 12] x)
; 12
x
; 42